Regulamin

Forum Pilarz.org istnieje, aby umożliwić dyskusję i wzajemną pomoc użytkownikom. Niniejszy regulamin określa zasady panujące na Forum i został on opracowany, aby zachować na Forum porządek i miłą atmosferę.

Akceptujesz zatem zakaz publikowania treści niezgodnych z polskim prawem lub naruszających cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie tego zakazu może skutkować dla Ciebie całkowitym zablokowaniem dostępu do tej witryny. Wyrażasz zgodę na to, że Forum Pilarz.org, może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy Twój temat, post. Wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez Ciebie informacji w naszej bazie danych. Forum Pilarz.org, ani phpBB Limited nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.

Rejestrując się na Forum Pilarz.org zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszych postanowień.


1. Na Forum niedopuszczalne jest:

 • a) zamieszczanie wypowiedzi sprzecznych z obowiązującym prawem, lub takich, które mogą być tak zrozumiane;
 • b) używanie wulgarnego języka;
 • c) poruszanie tematów dotyczących erotyki, polityki, religii;
 • d) obrażanie innych użytkowników Forum, czy prowadzenia osobistych kłótni;
 • e) spamowanie;
 • f) zakładanie kolejnego tematu w sytuacji, gdy poprzedni został usunięty lub zamknięty;
 • g) dublowanie postów, zamieszczanie tego samego postu w wielu działach;
 • h) obrażanie firm i instytucji;
 • i) reklamowanie swoich stron poza wyznaczonymi do tego miejscami (profil i stopka użytkownika) zgodnie z zasadami pkt. i.1, i.2;
 • i.1) reklamowanie stron związanych z tematyką pokrewną pilarz.org bez zgody zarządzających Forum;
 • i.2) zarządzający Forum zastrzegają sobie prawo do usunięcia reklam sprzecznych z interesami Forum Pilarz.org;
 • j) zamieszczanie informacji i opinii nieprawdziwych, mogących bezpośrednio godzić w interesy osób, firm i instytucji;
 • k) posiadanie i użytkowanie więcej niż jednego konta przez jedną osobę;
 • l) omawianie, "rozwiązywanie" problemów technicznych na czacie poza zasygnalizowaniem problemu, bądź zamieszczeniu "luźnej"/ogólnej uwagi, natury technicznej;
 • m)rozsyłanie wiadomości zawierających linki referencyjne (np. do gier), których kliknięcie powoduje odniesienie dowolnych korzyści (nie dotyczy sygnatur, jeśli link jest opatrzony odpowiednim komentarzem).

 • 2. Nazwa użytkownika nie będzie zmieniana - z wyłączeniem ppkt. a) i b)

 • a) nazwa użytkownika nie może zawierać: adresów e-mail, adresów stron internetowych oraz nazw obraźliwych;
 • b) zarządzający Forum mają prawo do wnioskowania do użytkownika o propozycję zmiany nazwy, a w przypadku nie dostosowania się przez użytkownika do wniosku, do usunięcia konta.
 • c) moderator ma prawo zmienić login użytkownika, usunąć jego avatar, zdjęcie osobiste i/lub podpis, jeśli są one niezgodne z regulaminem;

 • 3. Użytkownik Forum powinien

 • a) stosować się do próśb i poleceń administracji Forum;
 • b) zakładać wątki tylko zgodnie z tematyką ich działów;
 • c) zakładając wątek sformułować jego temat w sposób opisowy i dotyczący danego zagadnienia;
 • d) przestrzegać etykiety;
 • e) starać się przestrzegać zasad pisowni i gramatyki języka polskiego;
 • f) przy cytowaniu czyjejś wypowiedzi używać funkcji Quote;
 • g) cytować wyłącznie fragmenty wypowiedzi, do której użytkownik chce się odnieść;
 • h) czytać ze zrozumieniem;
 • j) udzielać odpowiedzi zrozumiałej, możliwie jak najbardziej precyzyjnej, jednoznacznej i wyczerpującej;
 • k) opisywać w wątku problem, przestrzegając zasady: jeden temat - jeden problem;
 • l) natychmiast powiadomić Administratora lub Moderatorów Forum przez mechanizm Prywatnych Wiadomości (PW) o przypadku ujawnienia na Forum wiadomości (postu) , która jest niezgodna z regulaminem;

 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

 • a) zamieszczając post, wyraża nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na publiczne udostępnienie treści wpisu oraz zamieszczonych w nim zdjęć oraz innych materiałów przez usługodawcę, rozpowszechnianie oraz komentowanie i nie będzie podnosił z tego tytułu żadnych roszczeń;
 • b) wszelkie tematy/posty będące w swej treści bezwartościowe/bezsensowne będą usuwane;
 • c) naruszenie regulaminu skutkować będzie udzieleniem upomnienia/ostrzeżenia lub zablokowaniem konta:
 • c.1) 3 pierwsze ostrzeżenia skutkują blokadą konta na okres 3 dni;
 • c.2) po przywróceniu konta, kolejne istotne naruszenie regulaminu - następuje blokada konta na 7 dni;
 • c.3) po przywróceniu konta z 7-dniowej blokady i kolejnego naruszania regulaminu Forum następuje całkowita/stała blokada użytkownika;
 • c.4) w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie szkodliwych lub uciążliwych dla Forum, osoby funkcyjne mogą z pominięciem powyższych zapisów, stosować inne zasady udzielania ostrzeżeń/blokowania, po uzgodnieniu z Administratorem Forum/Junior Administratorem lub Moderatorem Globalnym dot. wzmożenia bądź zminimalizowania "pakietu" stosowanej regresji;

 • 5. Nazwa i logo PILARZ.ORG są własnością prywatną i zabrania się ich używania oraz kopiowania bez wiedzy i zgody Administratora.

  Powyższy regulamin jest oparty na zasadach netykiety i dobrego wychowania - powinieneś instynktownie wyczuwać, co jest dozwolone, a co nie. Ponad tymi suchymi regułami stoi zdrowy rozsądek, dlatego też nieznajomość regulaminu bądź słowa "nie widziałem punktu, który tego zabrania" nie stanowią żadnego wytłumaczenia.

  W każdej sytuacji spornej, nie uwzględnionej w regulaminie, decydujący głos należy do Administratora Forum lub Junior Aministratora. Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie i są wiążące dla wszystkich użytkowników serwisu z chwilą ich opublikowania.